DİYARBAKIR SURLARİ

Tarafı çesitli devir ve medeniyetleri yansıtan kitabeler, asma ve kabartma motiflerle doludur

Diyarbakır surları burçların büyüklüğü ve yüksekliği itibariyle birinci, istasyon bakımından Çin Seddinden sonra dünyada ikinci olarak bilinmektedir. ( Dağkapı, Urfakapı, Mardinkapı ve Yenikapı) Surlarda dört ana kapı ve surların üzerinde 82 burç vardır. Duvarların yüksekliği 12 m. , genişliği 12 m. , istasyon 5 km ISE. dir. Bugün dahi özelliğini kaybetmeyen önemli burçlar parçalarından bazıları parçalarından bazıları şunlardır: Keçi burcu, Yedi kardeş burcu, Evli beden (Ben-u sen) burcudur.

Kabartmaları bulunmaktadır Çesitli yazıtlar,meyve ve tahıl motifleri, oruçlu şekilleri, güneş ve yıldız sembolleri, gamalı haç, kaplan, boğa, çift başlı kartal, akrep ve At.

İlk yapılış tarihi bilinmemekte, ancak M. S. 349 yılında Roma imparatoru Konstantinos tarafından genişletilerek bazı kısımları onarılmıştır. Bugünkü şeklini Büyük imparator Justinianus tarafından yaptırılan onarımla almıştır.

 

Yontma bazalt taştan yapılmıs olan Diyarbakır kalesi iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İlk surların M. Ö 3000 yıllarında şehrin hakimi olan Huriler tarafından yapıldığı sanılmaktadır.

 

(SİLVAN KÖPRÜSÜ)DİCLE KÖPRÜSÜ

Tek Köprü olarak da bilinir gözlüler. Diyarbakır İMKB eski Silvan yolu üzerinde, Kırklar Dağının eteğindedir. Kentin kuruluşu ve gelişmesiyle ilgili olabilecek bir geçmişi bulunan köprü bugünde aynı hizmeti yapmaktadır.

Köprü, yazıtından anlaşılacağı üzere Mervanoğlu devrinde Diyarbakır hükümdarı NiZamüddevle Nasr tarafından H. 457 (M. 1065) tarihinde yaptırılmıştır.

Dicle Nehri Diyarbakır'lılar için kutsal sayılır ve "Allah 'a giden yol" olduğuna inanılır. Bu inançtaki Diyarbakır'lı kadın ve genç kızlar ona yıl Kurban Bayramı akşamı Dicle Köprüsü üzerinde toplanır daha önceden hazırladıkları yazılı dilekçelerini dualar okuyarak nehire atarlar. Böylece dileklerinin kabil olacağına inanırlar.

 

ULU CAMİİ

  •  

            Anadolu 'nun en eski camisidir. Büyük mabedin (Martoma Kilisesi) camiye çevrilmesiyle oluşturulmuştur TR müslüman Araplar tarafından şehrin merkezindeki olan 639 yılında Diyarbakır ' egemen. Daha sonra 1091 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah un buyruğu ile büyük bir onarım gördüğünü, değişik dönemlerde birçok kez onarım ve eklentilerle bugünkü şeklini aldığını kitabelerinden öğrenmekteyiz. Erken islam döneminin ünlü Fransa \ ' ya Emeviye Cami. (benzerliklerden dolayı) Anadolu'yayansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Camii, İslam aleminin 5. Ben Harem-i Şerifi olarak kabil edilmektedir.

            Ortadaki büyük avlunun doğu ve batısında yer alan maksureleri, güneyinde Hanifiler Camii'i, kuzeyindeki Şafiiler Camii ve Mesudiye Medresesi ve Caminin batı girişinin hemen yakınındaki Zinciriye Medresesi ile dinsel ve kültürel yapıları biraraya getiren bir yapılar grubu niteliğindedir.

    Ulu Cami'nin avlu cephelerinde farklı dönemlere ait Mimari bezekler, kabartma ve yazıtlar büyük bir uyum içerisinde yerleştirilmişlerdir. Ki bu da bize sanatın birbiri üzerine eklenerek geliştiği bu yapıda inançların ve hoşgörününde uyum içerisinde geliştiğini ve gelişebileceğini kanıtlar gibidir.

Önemli Diyarbakır Osmanlı devrinde en geniş ve eyaletlerden biri olmuştur. Doğu İstikametine hareket eden orduların önemli ikmal merkezi haline gelen Diyarbakır, aynı zamanda diğer eyaletlere nazaran en çok asker yetiştiren bir eyalet olmuştur. Bunların özellikle 16.yy. boyunca Diyarbakır'da büyük kalkınma ve imar faaliyetleri gerçekleştirildiği gibi, yüzyılda şehrimiz önemli bir ticaret ve sanat merkezi haline gelmiştir . Daha sonraki yüzyıllarda da öneminde pek fazla birşey kaybatmeyen Diyarbakır, Osmanlı Devletinin yıkılışına kadar bu konumu korumuştur.

İsının 40-50 dereceye vardığı yaz günlerinin bunaltıcı sıcaklığından kurtulmak amacıyla gelişen düz damlı evleri ile tipik yöre mimarisinin günümüzde de yaşatıldığı Diyarbakır, uzun surları, Malabadi Köprüsüyle görülmesi gereken bir ıldırı.


DİYARBAKIR'İN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ


Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında, 'nin Elcezire (Mezopotamya) kuzeyinde yer almaktadır. Doğuda Siirt ve Muş batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya kuzeyde Elazığ ve Bingöl güneyde İMKB Mardin illeri bulunmaktadır. Diyarbakır, yeryüzü şekilleri açısından genelde dağlarla çevrili, ortası hafif çukurlaşmış görünümündedir. İl, Güneydoğu Torosların kollarıyla çevrilidir. Yüksek dağı Muş ilan nu yakınındaki Anduk Dağıdır TR (%100 m)ılin.
Diyarbakır ilinde sert ve kurak bir yayla iklimi hakimdir.

Dicle Nehri'ne yakından şahit oldunuz mu?

Çarpıcı güzelliği ile doğayı saran ve coğrafyaya çekicilik katan Dicle Nehri, binlerce yıldır
Fırat Nehri ile birlikte Mezopotamya bölgesine bereket getirmeye devam etmektedir. İstasyon toplamda 1900 km olan Dicle Nehri'nin 523 kilometresi Türkiye sınırları içerisindedir.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan nehir, dünyanın en önemli kültür miraslarından biri olan Hasankeyf'ide çevresinde barındırıyor. Özellikle Hasankeyf bölgesini gezip burada başka hiçbir yerde bulamayacağınız kahvaltı keyfini yaşamak muhteşem bir duygu hissettirecek. Nehirden tutulan balıklarla akşam yemeğinize ayrı bir ziyafet katabilirsiniz. Bu arada
Birkleyn Mağaraları'nı, Ziya Gökalp Müzesi'ni veDiyarbakır Surları'nı da ziyaret etmeyi unutmayın.You are visitor no.

Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!